L E A R N I N G A P P S

Aplikácie ktoré vzdelávajú

Vďaka pútavému, hravému spôsobu výučby si dieťa osvojí vedomosti rýchlejšie a lepšie.

Zistite viac

Dôverujú nám stovky škôl a tisícky rodičov

Naše aplikácie používajú učitelia, rodičia, ale hlavne školáci. Prečítajte si ich názory a skúsenosti s našimi produktami. Vzdelávanie postavené na skúsenostiach

Naša motivácia a vízia

Pohoda a atmosféra v rodine je často priamo ovplyvnená výsledkami ratolestí v škole a aj preto nás veľmi teší pozitívna spätná väzba od rodičov, učiteľov a v neposlednom rade aj od detí.

Ach tá slovenčina

“Ach, tá slovenčina!” prináša súbor cvičení, ktoré naučia deti, ako postupovať pri riešení gramatických javov, ako je napríklad pravopis i/y po obojakých spoluhláskach v strede slova aj v koncovkách, ako sa orientovať v stavbe slova, … s následným precvičovaním. Úlohy sú rozpracované do jednotlivých výukových krokov, ktoré sú graficky zreteľne odlíšené a vymedzené tak, aby s nimi deti mohli pracovať samostatne.  

Veríme, že vám “Ach, tá slovenčina!” pomôže vyhnúť sa problémom s pravopisom a v škole i doma tak prispeje k zlepšeniu atmosféry, ktorá býva školským neúspechom často narušená. Balíčky cvičení postupne pokrývajú učivo celej základnej školy.

Pavučina - sluchové vnímanie

Tento materiál určený těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Sluchové rozlišování je předpokladem správné výslovnosti. Výslovnost a sluchové rozlišování podmiňuje zvládnutí některých pravopisných jevů, např. rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování sykavek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni.

Sluchová analýza, syntéza a diferenciace (rozlišování) jsou nezbytně nutným předpokladem úspěšného nácviku čtení a psaní. Některá cvičení společně se zvukovým doprovodem mohou být prevencí školního selhávání a lze je provádět již v předškolním věku.

Součástí souboru jsou zvukové soubory ke stažení, neboť řadu cvičení žák vypracovává na základě zvukové nahrávky.

Zatracená čeština

Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, ... s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně. Věříme, že vám Zatracená čeština pomůže vyhnout se problémům s pravopisem, a ve škole i doma tak přispěje k zlepšení atmosféry, která bývá často školním neúspěchem narušena. Balíčky cvičení obsahují učivo celé základní školy.