Náš tím a vízia

Náš tím

Naše produkty vzišli zo spolupráce dvoch spoločností - TOBIÁŠ, s.r.o. z Českej republiky a FreeTechservices, spol. s.r.o. zo Slovenskej republiky. PaedDr. Zdeněk Topil, majiteľ nakladateľstva TOBIÁŠ v Českej republike, je autorom cvičení a garantom edukačného know-how. Peter Králik zastupuje slovenskú spoločnosť, ktorá zodpovedá za technický vývoj, prevádzku mobilných aplikácií a podporných systémov.

Motivácia

Od začiatku vývoja, ktorý datujeme od roku 2013, sme zaznamenali desaťtisíce stiahnutí našich aplikácií určených pre vzdelávanie. Teší nás veľmi pozitívna spätná väzba od rodičov, učiteľov a v neposlednom rade aj od detí. Práve takéto reakcie nás motivujú tento smer naďalej rozvíjať, vylepšovať a prinášať nové a kvalitnejšie produkty, ktoré pokryjú učivá základných škôl v čo najširšom meradle.

Vízia

Pohoda a atmosféra v rodine je často priamo ovplyvnená výsledkami ratolestí v škole. Veríme, že naše aplikácie prispejú k obojstrannej spokojnosti v domácnosti. Nehovoriac o tom, že základným predpokladom lepšej budúcnosti každého jednotlivca, ale aj celej spoločnosti je kvalitné vzdelanie.